top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות למשתמשי האתר:

1. כל הפרטים האישיים (כגון מספר טלפון, אימייל וכו') אשר יימסרו על ידי משתמשי האתר יישמרו במאגרי המידע של החברה.

2. פרטי תשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

3. החברה תשמור כמיטב יכולתה על פרטיותם של משתמשי האתר.

4. עם זאת רשאית החברה לעשות שימוש בפרטים האישיים ובכלל זה מסירתם לגוף שלישי למטרות הבאות:

  1. ביצוע והשלמת הזמנה אשר הזמין המשתמש.

  2. שליחת מידע שיווקי או מידע על עדכון בתכני האתר מעת לעת.

  3. לצורך מניעת נזק לחברה, על פי שיקול דעתה של החברה.

bottom of page